Vítejte

Společnost byla založena jediným společníkem v roce 1992 s cílem poskytovat auditorské, daňové a účetní služby. Tento záměr již více než 20 let naplňujeme a stále se snažíme naše služby vylepšovat. K tomu přispívá o získání certifikátu managementu jakosti podle norem ISO 9001:2008, které již páté období obhajujeme.

 

Služby

Společnost O - CONSULT s. r. o. je vedena jako auditor - právnická osoba s osvědčením č. 038 zapsaná v seznamu Komory auditorů ČR. Kromě toho, že je kladen větší důraz na nezávislost auditora, jsou také upraveny větší pravomoci pro kontrolu poskytovatelů auditorských služeb. Nemá význam zde popisovat procesy a náležitosti podle Mezinárodních auditorských standardů, to pozná každý z klientů v průběhu auditu. Základem pro práci auditora je především stanovení rizik jednotlivé zakázky a odhalení případných podvodů, kterých by se mohla prověřovaná účetní jednotka dopustit. To je také mj. důsledek před již několika lety zjištěných nepravostí v USA, kde kontrolní mechanismy včetně auditorů zklamaly.

Naše společnost veškeré své služby poskytuje na základě uzavřené smlouvy, jejíž součástí je i přiznání se k odpovědnosti za případnou škodu způsobenou klientovi a stanovení výše náhrady za takovou škodu. Smlouva má jednoznačně stanovené podmínky provedení naší služby a konečnou výši ceny za provedené služby.

O - CONSULT, s. r. o.
Baarova 48/4; 460 01 Liberec 1
tel. 485 102 546
fax 485 102 547
e-mail: o-consult@o-consult.cz

Poskytované služby:
Audit
Daně
Účetnictví
Ostatní

 Certifikáty